วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เรวัตตะฮักนะลีลาวดี – เบียร์ พร้อมพงษ์ และ เวียง นฤมล | 🔴 Live

เนื้อเพลง เรวัตตะฮักนะลีลาวดี – เบียร์ พร้อมพงษ์ และ เวียง นฤมล


อ้ายฮักเจ้าอีหลี ลีลาวดีน้องฮักอ้ายบ่
กะฮักคือกันล่ะเนาะ
คั่นน้องบ่ฮัก คงบ่กล้าเว้า
เจ้าคนชั้นสูง เปรียบดังนกยูง
อ้ายมันนกเจ่า
เซาสาเรวัตตะอย่าเว้า
แบ่งชนแบ่งเผ่าเฮาคนคือกัน
คั่นเว้าจังซั่นกะให้ยืนยันได้บ่น้อนาง
ให้ลีลาวดีเฮ็ดหยัง
เว้ามาอยากฟัง สิเฮ็ดให้ผ่าน
หอมแก้มอ้ายได้บ่
หึย กะอายคนเนาะไผสิกล้าปานนั้น
เห็นบ่ล่ะ เจ้าบ่ฮักกัน
แค่อ้ายให้หอมยังบ่เฮ็ดให้
น้องสิหอมกะได้ แต่อ้ายห้ามหอมผู้อื่น
อ้ายสิหอมข้ามวันข้ามคืน
เดี๋ยวแม่น้องตื่น สิเป็นเรื่องใหญ่
อ้ายคนต่ำต้อย
ได้ฮักกับเจ้าบ่ย่านความตาย
จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็นฮ้าย
น้องกะฮักอ้าย ยอมตายนำพี่
อ้ายฮักเจ้าอีหลี ลีลาวดีอ้ายเว้าจากใจ
อิหยังนะ บ่ชัดเว้าใหม่
เรวัตฮักไผ เว้าใหม่เดี๋ยวนี้
ตั้งใจฟังเด้อ อ้ายฮักผู้สาวชื่อลีลาวดี
หยับเข้ามามีแนวบอกพี่
ผู้บ่าวลีลาวดีชื่อเรวัตตะ
น้องสิหอมกะได้ แต่อ้ายห้ามหอมผู้อื่น
อ้ายสิหอมข้ามวันข้ามคืน
เดี๋ยวแม่น้องตื่น สิเป็นเรื่องใหญ่
อ้ายคนต่ำต้อย
ได้ฮักกับเจ้าบ่ย่านความตาย
จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็นฮ้าย
น้องกะฮักอ้าย ยอมตายนำพี่
อ้ายฮักเจ้าอีหลี ลีลาวดีอ้ายเว้าจากใจ
อิหยังนะ บ่ชัดเว้าใหม่
เรวัตฮักไผ เว้าใหม่เดี๋ยวนี้
ตั้งใจฟังเด้อ อ้ายฮักผู้สาวชื่อลีลาวดี
หยับเข้ามามีแนวบอกพี่
ผู้บ่าวลีลาวดี ชื่อเรวัตตะ
แม่นบ่น้อ เว้าอีหลีแนแหม๊