Good Morning Teacher อะตอม ชนกันต์ | 🔴 Live

Good Morning Teacher
ชนกันต์ รัตนอุดม

ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอนทุกอย่าง
ว่ารักแท้จริงอ่อนหวานสวยงามเช่นไร
ได้บทเรียนสุดท้ายคือความผิดหวังเมื่อเธอจากไป
ได้รู้การโดนหักหลังเจ็บปวดเพียงไหน
แต่ผ่านมานานแล้ว เรื่องมันเก่าจบไปตั้งนานแล้ว
เรื่องของเราผ่านไปตั้งนาน แต่บทเรียนนั้นยังอยู่
สวัสดีครับคุณครู บังเอิญเหลือเกินที่วันนี้พบกัน
Good morning teacher
How are you today
I’m fine, I’m okay
Better than our yesterday
Morning teacher
How are you today
I’m fine, I’m okay
Better now that you’re away
รู้แล้วฉันเจอเธอเพื่อได้เรียนรู้ทุกอย่าง
ว่ารักแท้จริงไม่มั่นคงเสมอไป
หัวใจคนเปลี่ยนสีได้เร็วกว่าไม้กำลังผลัดใบ
อย่าไว้ใจคำว่ารักที่ใครบอกไว้
แต่ผ่านมานานแล้ว เรื่องมันเก่าจบไปตั้งนานแล้ว
เรื่องของเราผ่านไปตั้งนาน แต่บทเรียนนั้นยังอยู่
สวัสดีครับคุณครู บังเอิญเหลือเกินที่วันนี้พบกัน
Good morning teacher
How are you today
I’m fine, I’m okay
Better than our yesterday
Morning teacher
How are you today
I’m fine, I’m okay
Better now that you’re away
Good morning teacher
How are you today
I’m fine, I’m okay
Better than our yesterday
Morning teacher
How are you today
I’m fine I’m okay
Better now that you’re away