วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เร็ว Zoom | 🔴 Live

เร็ว
วง Zoom

ฮู้ ฮู
อยู่อยู่ก็ลาจะไปก็ไม่บอก
มาลวงมาหลอกให้รักทำไม
จู่จู่มาทิ้งทิ้งฉันให้นอนเสียใจ
จะอยู่อย่างไรชีวิตที่ไร้เธอ
ไม่อาจจะดึงจะยื้อเวลา
จะย้อนให้เธอกลับมา
มันคงจะเป็นไปไม่ได้
จะเหนี่ยวจะรั้งไปเพื่ออะไรเมื่อคนจะไปก็ต้องไป
ไม่มีทาง
แค่อยากขอ
อย่าเพิ่งทิ้งฉันไปได้ไหม
มันยังไม่พร้อมที่จะเสียใจ
มันยังไม่พร้อมที่จะรับใคร
เข้ามาใหม่
ยังไม่เตรียมหัวใจ
ได้โปรดเถอะหนา
อย่าทิ้งให้ฉันต้องร้องไห้
อย่าทิ้งฉันไปมีคนใหม่ได้ไหม
จะเร็วไปไหมที่จะต้องเจ็บ
ไม่อาจจะดึงจะยื้อเวลา
จะย้อนให้เธอกลับมา
มันคงจะเป็นไปไม่ได้
จะเหนี่ยวจะรั้งไปเพื่ออะไร
เมื่อคนจะไปก็ต้องไป
ไม่มีทาง
แค่อยากขอ
อย่าเพิ่งทิ้งฉันไปได้ไหม
มันยังไม่พร้อมที่จะเสียใจ
มันยังไม่พร้อมที่จะรับใคร
เข้ามาใหม่
ยังไม่เตรียมหัวใจ
ได้โปรดเถอะหนา
อย่าทิ้งให้ฉันต้องร้องไห้
อย่าทิ้งฉันไปมีคนใหม่ได้ไหม
จะเร็วไปไหม
อย่าเพิ่งทิ้งฉันไปได้ไหม
มันยังไม่พร้อมที่จะเสียใจ
มันยังไม่พร้อมที่จะรับใคร
เข้ามาใหม่
ยังไม่เตรียมหัวใจ (กลับมาเป็นเหมือนเดิม)
ได้โปรดเถอะหนา
อย่าทิ้งให้ฉันต้องร้องไห้ (ฮู้)
อย่าทิ้งฉันไปมีคนใหม่ได้ไหม
จะเร็วไปไหมที่จะต้องเจ็บ ฮู้
จะเร็วไปไหม
ที่จะต้องจบ