วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

คอ์ดเพลง อยู่บ่ได้ – เต้ย อภิวัฒน์

อยู่บ่ได้
อภิวัฒน์ บุญเอนก

หากได้ฟังเพลงนี้กลับมาก่อนได้บ่
ฮู้บ่หนอลมหายใจของอายคือเจ้า
ขาดเจ้าไปหนาวนี้เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ฮักเจ้าหลาย
คิดฮอดเจ้าแท้แด้
คิดฮอดเจ้าสิตาย
ใจอ้ายฮ้างสลาย
คือสิตายเจ็บหลายฮู้บ่
เจ้าบ่หวนคืนมา
แต่น้ำตาอ้ายไหลย้อยย้อย
ได้แต่ถ่าแต่คอย ฮื้อฮื้อ
หากได้ฟังเพลงนี้กลับมาก่อนได้บ่
ฮู้บ่หนอลมหายใจของอ้ายคือเจ้า
ขาดเจ้าไปหนาวนี้เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ฮักเจ้าหลาย
คือมาหรอยแท้แด้
เทกันแล้วหัวใจ
จักสิอยู่จั่งได๋
คือสิตายเจ็บหลายฮู้บ่
เจ้าบ่หวนคืนมา
แต่น้ำตาอ้ายไหลย้อยย้อย
ได้แต่ถ่าแต่คอย ฮื้อฮื้อ โน่
หากได้ฟังเพลงนี้กลับมาก่อนได้บ่
ฮู้บ่หนอลมหายใจของอ้ายคือเจ้า
ขาดเจ้าไปหนาวนี้เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ฮักเจ้าหลาย
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ฮักเจ้าหลาย