วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

โรคซึมเหล้า – ลำเพลิน วงศกรณ์ Cover แสน นากา

 

โรคซึมเหล้า
ลำเพลิน วงศกรณ์


ยังลืมแฟนเก่าบ่ได้
ก็เลยเข้าไปเซิร์ชในกูเกิ้ล
อยากสิลืมแฟนเก่าเหลือเกิน
ต้องเซิร์ชหาคำว่าจั่งใด๋
บ่อยากเหลือเศษซากความฮัก
ให้อุกอั่งคาอยู่ในหัวใจ
ต้องเฮ็ดจั่งได๋จั่งสิลืมเจ้าได้สักที
สิให้เมาดีกรีไปอีกกี่ไห
สิให้นอนฮ้องไห้ไปอีกกี่หน
คนบ่มีหัวใจเมาให้ตายเจ้ากะบ่หลูโตน
ชีวิตกว่าสิม้มคืนแห่งความเหงา
จนอ้ายเป็นโรคซึมเหล้า
ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา
เหงาแล้วเดี๋ยวมันซิเศร้า
สาเหตุกะเป็นย้อนเจ้า
เอาหัวใจอ้ายไปย่ำยี
เป็นโรคซึมเหล้าอาการบ่ค่อยสู้ดี
บ่มีฮอดสมาธิสิหายใจให้ม้มคืนนี้
คั่นบ่มีดีกรีคงสิตายไปแล้วฮู้บ่
สิให้เมาดีกรีไปอีกกี่ไห
สิให้นอนฮ้องไห้ไปอีกกี่หน
คนบ่มีหัวใจเมาให้ตาย
เจ้ากะบ่หลูโตน
ชีวิตกว่าสิม้มคืนแห่งความเหงา
จนอ้ายเป็นโรคซึมเหล้า
ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา
เหงาแล้วเดี๋ยวมันซิเศร้า
สาเหตุกะเป็นย้อนเจ้า
เอาหัวใจอ้ายไปย่ำยี
เป็นโรคซึมเหล้าอาการบ่ค่อยสู้ดี
บ่มีฮอดสมาธิสิหายใจให้ม้มคืนนี้
คั่นบ่มีดีกรี
จนอ้ายเป็นโรคซึมเหล้า
ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา
เหงาแล้ว เดี๋ยวมันซิเศร้า
สาเหตุกะเป็นย้อนเจ้า
เอาหัวใจอ้ายไปย่ำยี
เป็นโรคซึมเหล้าอาการบ่ค่อยสู้ดี
บ่มีฮอดสมาธิสิหายใจให้ม้มคืนนี้
คั่นบ่มีดีกรีคงสิตายไปแล้วฮู้บ่
ย้อนอ้ายเมาดีกรีก็เลยกลาย
เป็นโรคซึมเหล้า