โคตรเพราะ – เอ็ม อรรถพล Cover พั้นช์ วรกาญจน์

เพลง: โคตรเพราะ

ศิลปิน: เอ็ม อรรถพล

เพราะว่าเราไม่เคยเข้าใจ

เพราะว่าฉันนั้นดีเกินไป

เพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้

เพราะว่าเราต่างกันเกินไป

เพราะว่าเราไม่มีเวลาให้กัน

เพราะว่าฉันวันนี้มันยังไม่ใช่

เพราะว่าเธอเบื่อเพราะอยากอยู่คนเดียว

เธอมันโคตรเพราะโคตรเพราะเลยนะ

เหตุผลเพราะมากมาย

ที่จริงแค่เพราะเธอไปมีใครทำไม่กล้ารับ

เพราะอะไร เพราะอะไร

เพราะอะไรไม่สำคัญถ้าไม่มีใจให้กันก็ไป

บอกกันดีดีถ้าอยากจะไป

บอกกันดีดี ถ้าเธอมีใคร

ฉันจะไม่รั้งตัวเธอเอาไว้

ไม่ต้องมาเพราะอะไรมากมาย

เพราะว่าเราไม่มีเวลาให้กัน

เพราะว่าฉันวันนี้มันยังไม่ใช่

เพราะว่าเธอเบื่อเพราะอยากอยู่คนเดียว

เธอมันโคตรเพราะโคตรเพราะเลยนะ

เหตุผลเพราะมากมาย

ที่จริงแค่เพราะเธอไปมีใครทำไม่กล้ารับ

เพราะอะไร เพราะอะไร

เพราะอะไรไม่สำคัญถ้าไม่มีใจให้กันก็ไป

เพราะว่าเราไม่มีเวลาให้กัน

เพราะว่าฉันวันนี้มันยังไม่ใช่

เพราะว่าเธอเบื่อเพราะอยากอยู่คนเดียว

เธอมันโคตรเพราะโคตรเพราะเลยนะ

เหตุผลเพราะมากมาย

ที่จริงแค่เพราะเธอไปมีใครทำไม่กล้ารับ

เพราะอะไร เพราะอะไร

เพราะอะไรไม่สำคัญถ้าไม่มีใจให้กันก็ไป

เพราะอะไร เพราะอะไร

เพราะอะไรไม่สำคัญถ้าไม่มีใจให้กันก็ไป